Experttjänster

experttjänster flootech
experttjänster flootech
 • Processoptimering
  • minskning av kemikalie- och elförbrukning
  • förbättring av processens operativa effektivitet 
  • förlängning av membranens utbytesintervall
  • minskning av bruks- och underhållskostnader
  • ökning av membranets och filtrets kapacitet och förlängning av deras livstid
  • förlängning av utbytesintervall för luftare och luftarmembran
 • Övervakning av installation
 • Kommissionering av anläggning
 • Utbildning av opererande personal
 • Teknisk planering och tjänster (bl.a. matematisk modellering och laboratorieanalyser)
 • Automations och instrumentations styrningssystem
 • Problemlösning
 • Utbytes- och underhållstjänster för membran, dysor, filter, hartser och luftarmembran
 • Tvättjänster för membran, filter och luftare
 • Konserveringstjänster för membran
 • Servicekontrakt