Flootech teknologier

floo-teknologier reservdelar flootech
Flootech teknologier FlooDaf microflotation
Flootech teknologier intake slussport skärm
Flootech teknologier reservdelar MBBR bärare
  • FlooScreen™, FlooBed®, FlooDaf®, FlooSand™
  • Reservdelar för galler, mikrofilter, mikroflotation, aktivkolfiltrering, sandfiltrering, bärarprocess, sedimentering och slambehandling.
  • Filtertyg, filtersand, antracit, aktivt kol, luftare, biofilmbärare

Experttjänster:

  •  Processoptimering
    • förbättring av processens operativa effektivitet
    • minskning av kemikalie- och elförbrukning
  • Problemlösning
  • Underhållstjänster