Flootech - om oss

sca dip tissue paper mill sverige sweden flootech

 

Flootech skapar mervärde för sina kunder genom att behandla vatten. Vattenreningen grundar sig på flootechs breda internationella kompetens, djupa kunskaper inom vattenbehandling, bakvattenrening, avloppsvattenrening och vattencirculation, tillsammans med sina kunder. Vi vill hjälpa våra kunder med allt som berör vattenrening.


Flootech har flera hundra leveranser globalt, såväl till industrin som till kommunala vatten- och avloppsvattenverk. Flootechs breda kunskap omfattar leveranser till bla följande områden:

• Papper- och massaindustri
• Kemisk industri
• Kraftverk
• Livsmedel- och bryggeriindustri
• Metall industri
• Gruvindusti
• Petrokemisk industri
• Övrig industri

Flootechs leveransomfattning kan innehålla allt från förstudier till projekt och anläggningars vattensystem, som optimerings-, laboratorie- och pilotförsök, till kundspecifikt skräddarsydda VA-verkleveranser och service- och underhållstjänster.


Flootechs processer för vattenbehandling 

 
Flootech levererar avancerade och konkurenskraftiga vattenreningslösningar för färskvattenintag, råvattenbehandling, dricksvattenframstälning, avloppsvattenrening, pannvatten och kondensatbehandling, processvattenbehandling, cirkulationsvatten, bakvatten och vattenåtervinning. Vi levererar processer som bygger på mekanisk, kemisk och biologisk vatten och avloppsvattenrening. Dessutom levererar vi annläggningar som bygger på membran och jonbytar teknik, för boilervatten, process vatten och cirkulationsvatten.
Flootechs vattenreningslösningar grundar sig på nyckelprodukter som vi själv utvecklat och som har en bred referensbas som
Floobed® MBBR bärarprocess för biologisk rening av avloppsvatten
FlooDaf® mikroflotation och FlooSand™ sandfiltrering för kemisk behandling av vatten
FlooScreen™ filter
FlooClari™ sedimentationsbassänger för mekanisk kemisk rening
FlooRO™ omvänd osmos, FlooUF™ ultrafiltrering för membran filtrering
FlooIX™ och FlooMB™ jonbytar processer för framställning av jonbytt vatten

 

Exempel på Flootechs referenser i Sverige

Holmen Paper Braviken 
SCA Munksund Ab
Billerudkorsnäs Grums
Metsä Tissue Pauliström