Part of Saur

Flootechs vattenbehandlingslösningar och teknologier

Flootechs vattenbehandlingslösningar och teknologier

Flootech levererar avancerade och konkurrenskraftiga vattenreningslösningar för färskvattenintag, råvattenbehandling, dricksvattenframställning, avloppsvattenrening, pannvatten och kondensatbehandling, processvattenbehandling, cirkulationsvatten, bakvatten och vattenåtervinning. Vi levererar processer som bygger på mekanisk, kemisk samt biologisk vatten och avloppsvattenrening. Dessutom levererar vi anläggningar som bygger på membran och jonbytar teknik, för boilervatten, processvatten och cirkulationsvatten.

Flootechs vattenreningslösningar grundar sig på nyckelprodukter som vi själv utvecklat och som har en bred referensbas som

Floobed® MBBR bärarprocess för biologisk rening av avloppsvatten
FlooDaf® microflotation och FlooSand™ sandfiltrering för kemisk behandling av vatten
FlooScreen™ filter
FlooClari™ sedimentationsbassänger för mekanisk kemisk rening
FlooRO™ omvänd osmos, FlooUF™ ultrafiltrering för membran filtrering
FlooIX™, FlooMB™, FlooEDI™ jonbytar processer för framställning av jonbytt vatten