Flootech - om oss

sca dip tissue paper mill sverige sweden flootech

Flootech skapar mervärde för sina kunder genom att behandla vatten. Vattenreningen grundar sig på flootechs breda internationella kompetens, djupa kunskaper inom vattenbehandling, bakvattenrening, avloppsvattenrening och vattencirkulation samt ett nära samarbete med sina kunder. Vi vill hjälpa våra kunder med allt som berör vattenrening.


Flootech har hundratals leveranser globalt, såväl till industrin som till kommunala vatten- och avloppreningsverk. Flootechs breda kunskaper omfattar leveranser till bland annat följande områden:

• Papper- och massaindustri
• Kemisk industri
• Kraftverk
• Livsmedel- och bryggeriindustri
• Metall industri
• Gruvindusti
• Petrokemisk industri
• Övrig industri

Flootechs leveransomfattning kan innehålla allt från förstudier till projekt av vattensystems anläggning, som optimerings-, laboratorie- och pilotförsök, till kundspecifikt skräddarsydda VA-verkleveranser samt service- och underhållstjänster.


Flootechs processer för vattenbehandling 

 
Flootech levererar avancerade och konkurrenskraftiga vattenreningslösningar för färskvattenintag, råvattenbehandling, dricksvattenframställning, avloppsvattenrening, pannvatten och kondensatbehandling, processvattenbehandling, cirkulationsvatten, bakvatten och vattenåtervinning. Vi levererar processer som bygger på mekanisk, kemisk samt biologisk vatten och avloppsvattenrening. Dessutom levererar vi anläggningar som bygger på membran och jonbytar teknik, för boilervatten, processvatten och cirkulationsvatten.
Flootechs vattenreningslösningar grundar sig på nyckelprodukter som vi själv utvecklat och som har en bred referensbas som
Floobed® MBBR bärarprocess för biologisk rening av avloppsvatten
FlooDaf® microflotation och FlooSand™ sandfiltrering för kemisk behandling av vatten
FlooScreen™ filter
FlooClari™ sedimentationsbassänger för mekanisk kemisk rening
FlooRO™ omvänd osmos, FlooUF™ ultrafiltrering för membran filtrering
FlooIX™ och FlooMB™ jonbytar processer för framställning av jonbytt vatten

 

Exempel på Flootechs referenser i Sverige

Holmen Paper Braviken 
SCA Munksund Ab
Billerudkorsnäs Grums
Metsä Tissue Pauliström

Service list