Part of Saur

Flootech - om oss

sca dip tissue paper mill sverige sweden flootech

Flootech skapar mervärde för sina kunder genom att behandla vatten. Vattenreningen grundar sig på flootechs breda internationella kompetens, djupa kunskaper inom vattenbehandling, bakvattenrening, avloppsvattenrening och vattencirkulation samt ett nära samarbete med sina kunder. Vi vill hjälpa våra kunder med allt som berör vattenbehandling under anläggningarnas hela livscykel.


Flootech har hundratals leveranser globalt, såväl till industrin som till kommunala vatten- och avloppreningsverk.

Flootechs leveransomfattning kan innehålla allt från förstudier till projekt av vattensystems anläggning, som optimerings-, laboratorie- och pilotförsök, till kundspecifikt skräddarsydda VA-verkleveranser samt service- och underhållstjänster.