Flootech - lyhyesti meistä

mreal kyro plant flootech

Flootech luo asiakkailleen lisäarvoa vedenkäsittelyllä pohjautuen yrityksen laajaan kansainväliseen kokemukseen, syvälliseen osaamiseen vedenkäsittelystä, kiertovesien käsittelystä, jäteveden käsittelystä ja veden kierrättämisestä sekä läheiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Haluamme auttaa asiakkaitamme kaikissa vedenkäsittelyyn liittyvissä asioissa laitosten koko elinkaaren aikana

Flootechilla on satoja toimituksia maailmanlaajuisesti niin teollisuuden kuin kunnallisille veden- ja jätevedenpuhdistamoille. Flootechin laaja osaaminen kattaa toimituksia mm. seuraaville toimitusaloille:

• Sellu- ja paperiteollisuus
• Kemianteollisuus 
• Voimalaitoksille
• Elintarvike- ja panimoteollisuudelle
• Metalliteollisuus
• Kaivosteollisuus
• Petrokemian teollisuus
• Muu teollisuus

Flootechin toimituslaajuuteen kuuluvat hankkeiden esiselvitykset ja tehtaiden vedenkäsittelysysteemin selvitys- ja optimointityöt, laboratorio ja pilot mittakaavan tutkimukset, asiakaskohtaisesti räätälöidyt vedenkäsittelylaitostoimitukset sekä huolto- ja operointipalvelut.


Flootechin vedenkäsittelyratkaisut ja teknologiat

Flootech toimittaa kehittyneitä ja kilpailukykyisiä vedenkäsittelyratkaisuja raakaveden käsittelyyn, juomaveden käsittelyyn, jäteveden käsittelyyn, kattilaveden- ja lauhteen käsittelyyn, prosessivesien käsittelyyn, kiertovesien käsittelyyn ja veden kierrättämiseen.

Toimitamme mekaanisiin, kemiallisiin ja biologisiin veden- ja jäteveden puhdistustekniikkoihin pohjautuvia vedenkäsittelylaitoksia. Lisäksi toimitamme kalvotekniikkaan ja ioninvaihtotekniikkaan perustuvia kattilaveden, prosessiveden ja kiertoveden käsittelylaitoksia.

Flootechin vedenkäsittelyratkaisut perustuvat oman kehitystyön tuloksena syntyneiden ja laajan referenssikannan omaaviin avainlaitteisiin, kuten
FlooBed® MBBR kantoaineprosessi jäteveden biologiseen puhdistukseen
FlooDaf® mikroflotaatio ja FlooSand™ hiekkasuodatus veden kemialliseen käsittelyyn
FlooScreen™ välpät ja suodattimet
FlooClari™ selkeyttimet veden mekaanis-kemialliseen puhdistukseen
FlooRO™ käänteisosmoosilaitteisto, FlooUF™ ultrasuodatus kalvosuodatukseen
FlooIX™FlooMB™ ja FlooEDI™ ioninvaihtolaitteistot ioninvaihdetun veden valmistukseen

 

Esimerkkejä Flootechin toimittamista vedenkäsittelylaitoksista Suomeen

1. Metsä Board Kyröskosken tehtaat
Jätevesilaitoksen tehostaminen FlooBed® MBBR kantoaineprosesilla ja FlooDaf® Mikroflotaatiolaitoksella

2. Eura Jätevedenpuhdistamo
Jätevesilaitoksen tehostaminen FlooBed® MBBR kantoaineprosesilla ja FlooDaf® Mikroflotaatiolaitoksella

3. Metsä Fibre Kemin tehtaat
Raakavedenkäsittely FlooDaf® mikroflotatatiolla ja FlooSand™ Hiekkasuodatuslaitteistolla
Kattilaveden valmistus ja lauhteenkäsittely FlooIX™ ja FlooMB™ ioninvaihtolaitoksilla.