Part of Saur

Flootechin vedenkäsittelyratkaisut ja -teknologiat

Flootechin vedenkäsittelyratkaisut ja -teknologiat

Flootech toimittaa kehittyneitä ja kilpailukykyisiä vedenkäsittelyratkaisuja raakaveden käsittelyyn, juomaveden käsittelyyn, jäteveden käsittelyyn, kattilaveden- ja lauhteen käsittelyyn, prosessivesien käsittelyyn, kiertovesien käsittelyyn ja veden kierrättämiseen.

Toimitamme mekaanisiin, kemiallisiin ja biologisiin veden- ja jäteveden puhdistustekniikkoihin pohjautuvia vedenkäsittelylaitoksia. Lisäksi toimitamme kalvotekniikkaan ja ioninvaihtotekniikkaan perustuvia kattilaveden, prosessiveden ja kiertoveden käsittelylaitoksia.

Flootechin vedenkäsittelyratkaisut perustuvat oman kehitystyön tuloksena syntyneiden ja laajan referenssikannan omaaviin avainlaitteisiin, kuten
FlooBed® MBBR kantoaineprosessi jäteveden biologiseen puhdistukseen
FlooDaf® mikroflotaatio ja FlooSand™ hiekkasuodatus veden kemialliseen käsittelyyn
FlooScreen™ välpät ja suodattimet
FlooClari™ selkeyttimet veden mekaanis-kemialliseen puhdistukseen
FlooRO™ käänteisosmoosilaitteisto, FlooUF™ ultrasuodatus kalvosuodatukseen
FlooIX™FlooMB™ ja FlooEDI™ ioninvaihtolaitteistot ioninvaihdetun veden valmistukseen