Part of Saur

Flootech - lyhyesti meistä

mreal kyro plant flootech

Flootech luo asiakkailleen lisäarvoa vedenkäsittelyllä pohjautuen yrityksen laajaan kansainväliseen kokemukseen, syvälliseen osaamiseen vedenkäsittelystä, kiertovesien käsittelystä, jäteveden käsittelystä ja veden kierrättämisestä sekä läheiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Haluamme auttaa asiakkaitamme kaikissa vedenkäsittelyyn liittyvissä asioissa laitosten koko elinkaaren aikana

Flootechilla on satoja toimituksia maailmanlaajuisesti niin teollisuuden kuin kunnallisille veden- ja jätevedenpuhdistamoille.

Flootechin toimituslaajuuteen kuuluvat hankkeiden esiselvitykset ja tehtaiden vedenkäsittelysysteemin selvitys- ja optimointityöt, laboratorio ja pilot mittakaavan tutkimukset, asiakaskohtaisesti räätälöidyt vedenkäsittelylaitostoimitukset sekä huolto- ja operointipalvelut.