Asiantuntijapalvelut

asiantuntijapalvelut flootech
asiantuntijapalvelut flootech
 • Prosessioptimointi
  • Sähkön- ja kemikaalikulutuksen vähentäminen
  • prosessin toimintatehokkuuden maksimointi
  • kalvojen vaihtovälien pidentäminen
  • käyttö- ja huoltokustannusten minimointi
  • membraanien ja suodattimien kapasiteetin nosto ja käyttöiän pidentäminen
  • ilmastimien ja ilmastinkalvojen vaihtovälien pidentäminen
 • Asennusvalvonta
 • Laitoksen käyttöönotto
 • Henkilökunnan koulutus
 • Tekninen suunnittelu ja palvelut (mm. matemaattiset mallinnukset ja laboratorioanalyysit)
 • Automaation ja instrumentaation ohjausjärjestelmät
 • Ongelmanratkaisu
 • Kalvojen, suuttimien, suodattimien, hartsien ja ilmastimien vaihto- ja huoltopalvelut
 • Kalvojen, suodattimien ja ilmastimien pesupalvelut
 • Kalvojen säilöntäpalvelut
 • Palvelusopimukset