Reservdelar och förbrukningsvaror samt experttjänster

 

Vi erbjuder reservdelar och förbrukningsvaror till alla vattenbehandlingsystem såsom behandling av råvatten, jonbytt vatten, kondensat, bakvatten och avloppsvatten såväl som återvinning av vatten. Därutöver erbjuder vi experttjänster med tiotals års erfarenhet till alla nedanstående produkter och teknologier.

floo-teknologier reservdelar flootech Flootech teknologier FlooDaf microflotation Flootech teknologier intake slussport skärm Flootech teknologier reservdelar MBBR bärare
 • FlooScreen™, FlooBed®, FlooDaf®, FlooSand™
 • Reservdelar för galler, mikrofilter, mikroflotation, aktivkolfiltrering, sandfiltrering, bärarprocess, sedimentering och slambehandling.
 • Filtertyg, filtersand, antracit, aktivt kol, luftare, biofilmbärare

Experttjänster:

 •  Processoptimering
  • förbättring av processens operativa effektivitet
  • minskning av kemikalie- och elförbrukning
 • Problemlösning
 • Underhållstjänster
membran membraanikalvo reservdelar flootech membran membraanikalvo reservdelar flootech membran membraanikalvo reservdelar flootech

 

UF-membran:

 • DuPont™, inge®

​​​​​​​RO-membran:

 • DuPont™, Dow FilmTec™

NF-membran:

 • DuPont™, FilmTec™

CO₂-membran:

 • 3M™, Liqui-Cel™

 

Experttjänster:

 • Processoptimering
  • förbättring av processens operativa effektivitet 
  • förlängning av membranens utbytesintervall
  • minskning av kemikalie- och elförbrukning
 • Problemlösning
 • Utbytestjänster för membran
jonbyte ioninvaihto reservdelar flootech jonbyte ioninvaihto reservdelar flootech jonbyte ioninvaihto reservdelar flootech jonbyte ioninvaihto reservdelar flootech
 • Katjon- och anjonhartser; Dow Upcore™, DuPont™, Rohm&Haas™, Purolite®
 • EDI, aktivt kol, UV-lampor, avhärdningssalt
 • Jonbytesdysor

Experttjänster:

 • Processoptimering
  • förbättring av processens operativa effektivitet 
  • minskning av bruks- och underhållskostnader
 • Problemlösning
 • Utbytestjänster för membran
filtering suodatus reservdelar flootech filtering suodatus reservdelar flootech filtering suodatus reservdelar flootech
 • Mecana™-, Amazon™-, Pentair™- och FlooScreen™-filter
 • Påsfilter, filterpatroner, filtertyg

Experttjänster:

 • Processoptimering
  • ökning av filtrets kapacitet och förlängning av dess livstid
 • Problemlösning
 • Tvätt-, utbytes- och underhållstjänster för filter
luftning ilmastus reservdelar flootech Flootech luftning
 • Membranluftare, stålrörluftare, PE-luftare
 • EDI, FRIOX, FlooBed®

Experttjänster:

 • Processoptimering
  • förbättring av processens operativa effektivitet
  • förlängning av utbytesintervall för luftare och luftaremembran
  • minskning av elförbrukning
 • Problemlösning
 • Tvätt- och utbytestjänster för luftare
kemikalier kemikaalit reservdelar flootech
 • CIP-tvättkemikalier för UF-, NF- och RO-enheter
 • Kemiska konserveringsmedel för UF-, NF- och RO-enheter

Experttjänster:

 • Processoptimering
  • ökning av membranets kapacitet och förlängning av dess livstid
 • Problemlösning
 • Tvätt- och konserveringstjänster
experttjänster flootech experttjänster flootech
 • Processoptimering
  • minskning av kemikalie- och elförbrukning
  • förbättring av processens operativa effektivitet 
  • förlängning av membranens utbytesintervall
  • minskning av bruks- och underhållskostnader
  • ökning av membranets och filtrets kapacitet och förlängning av deras livstid
  • förlängning av utbytesintervall för luftare och luftarmembran
 • Övervakning av installation
 • Kommissionering av anläggning
 • Utbildning av opererande personal
 • Teknisk planering och tjänster (bl.a. matematisk modellering och laboratorieanalyser)
 • Automations och instrumentations styrningssystem
 • Problemlösning
 • Utbytes- och underhållstjänster för membran, dysor, filter, hartser och luftarmembran
 • Tvättjänster för membran, filter och luftare
 • Konserveringstjänster för membran
 • Servicekontrakt